sobota, 10 lipca 2010

Podstawowe funkcje w Excelu

Naukę Excela należy zacząć od poznania podstawowych funkcji które umożliwią wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń:
 • SUMA – sumuje wartości z wybranego przez nas zakresu komórek (np. suma wszystkich wynagrodzeń);
 • ŚREDNIA – oblicza średnią dla wartości z wybranego przez nas zakresu komórek (np. średnie wynagrodzenie w firmie);
 • MIN – przedstawia najniższą wartość z wybranego przez nas zakresu komórek (np. minimalne wynagrodzenie w firmie);
 • MAX – odwrotność powyższej funkcji, czyli przedstawia najwyższą wartość z wybranego przez nas zakresu komórek (np. najwyższe wynagrodzenie w firmie);
 • JEŻELI - funkcja podejmuje decyzję co będzie jeżeli podany przez nas warunek zostanie spełniony a co będzie w przypadku gdy nie zostanie on spełniony;
 • LICZ.JEŻELI – zlicza ilość komórek z wybranego przez nas zakresu komórek, w których znajdują się podane kryteria (np. ilość osób z wynagrodzeniem 1 500 PLN).
Jeżeli w trakcie wpisywania funkcji nie wiesz jakimi danymi uzupełnić poszczególne pola, Excel po kliknięciu na danym polu przedstawia poniżej opis (co można/należy umieścić w odpowiednim polu).

Wykorzystanie podstawowych funkcji - przykład
Stąd pobierzesz arkusz z danymi. Poniżej widzimy listę wynagrodzeń pracowników za kwiecień 2010 roku. W arkuszu spróbujemy zastosować wszystkie wyżej wymienione funkcje. Załóżmy dodatkowo, że każdy pracownik otrzymuje dodatkowo 300 PLN premii, a jeżeli przepracuje powyżej 180h otrzyma 600 PLN premii.
I tak, zastosowanie poszczególnych funkcji znajdziemy:
 • funkcja SUMA - wiersze 25, 26, 27;
 • funkcja ŚREDNIA – wiersze 29, 30, 31;
 • funkcja MIN – wiersze 33, 34;
 • funkcja MAX – wiersze 36, 37;
 • funkcja JEŻELI – kolumna E oraz G, wiersze 5 – 21. Funkcji JEŻELI użyliśmy po to aby otrzymać w formie komunikatu „TAK” lub „NIE” informację czy pracownik otrzymał podwyższoną premię czy też nie. W tym przypadku aby otrzymać wynik możemy wykorzystać jedno z dwóch kryteriów:
Kryterium I – do wskazania komunikatu użyjemy danych z kolumny D czyli informacji o wysokości premii. Jeżeli wysokość premii jest większa od 300 PLN to funkcja wskazuje TAK, jeżeli jest inaczej funkcja wskazuje NIE (rezultat w kolumnie E).

Kryterium II – do wskazania komunikatu użyjemy danych z kolumny C czyli informacji o liczbie przepracowanych godzin. Jeżeli liczba przepracowanych godzin jest większa od 180 to funkcja wskazuje TAK, jeżeli jest mniejsza bądź równa funkcja wskazuje NIE (rezultat w kolumnie G).
 • funkcja LICZ.JEŻELI – wiersze 43 - 55.Do korzystania z funkcji JEŻELI oraz LICZ.JEŻELI dodatkowo niezbędna może być znajomość operatorów porównania, znajdziesz je tutaj. Jeśli chodzi o wykorzystanie funkcji JEŻELI, jest ona moim zdaniem jednym z najbardziej przydatnych narzędzi w Excelu, które bardzo pomaga przy zagnieżdżaniu funkcji i optymalizacji procesu obliczeń w stworzonym przez nas arkuszu (np. podejmuje za nas decyzję). Temat ten na pewno zostanie w przyszłości poruszony na blogu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz