poniedziałek, 19 kwietnia 2010

Optymalizacja lokat

Cała optymalizacja lokat opiera się na dziennej kapitalizacji oraz na zaokrągleniach odsetek które nam przysługują:
  • odsetki do 0,49 grosza (włącznie) dają 0 groszy zysku
  • odsetki od 0,5 grosza (włącznie) dają 1 grosz zysku

Przyjmując stopę nominalną w wysokości 4,55% rocznie i kapitalizację dzienną, dobierzmy optymalne kwoty aby zmaksymalizować oprocentowanie efektywne:
  •  kwota 40,11 PLN daje 0,01 PLN zysku / dzień (oprocentowanie efektywne 9,1% w skali roku);
  •  kwota 120,33 PLN daje 0,02 PLN zysku / dzień (oprocentowanie efektywne 6,07% w skali roku);
  •  kwota 200,55 PLN daje 0,03 PLN zysku / dzień (oprocentowanie efektywne 5,46% w skali roku);
  •  kwota 280,77 PLN daje 0,04 PLN zysku / dzień (oprocentowanie efektywne 5,2% w skali roku).

Zauważmy, że kwoty:
od 40,12 do 120,32;
od 120,34 do 200,54;
od 200,56 do 280,76  - nie dają nam dodatkowego zysku, więc nie należy przepłacać.

niedziela, 18 kwietnia 2010

Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 w liczbach

Każdy arkusz programu Excel 2007 składa się z:
  • 16 384 kolumn (czyli 6300% więcej niż w MS Excel 2003)
  • 1 048 576 wierszy (czyli 1500% więcej niż w MS Excel 2003)
Co daje łącznie 17 179 869 184 komórek! Przy czym należy pamiętać, że jest ich tyle tylko w jednym arkuszu. Każdy skoroszyt może pomieścić więcej niż jeden arkusz.

sobota, 10 kwietnia 2010

Wprowadzanie funkcji do Excela

Funkcje arkuszy pozwalają na wykonywanie obliczeń i operacji, które inaczej byłyby niemożliwe. W Excelu dostępna jest ogromna liczba wbudowanych funkcji, a w wersji 2007 dodano jeszcze kilka nowych.